Role půdní banky diaspor jako součást života extrémně ekologicky specializovaných efemérních mokřadních druhů rostlin

Hlavní řešitel: Karin Tremetsberger (Universität für Bodenkultur, Rakousko)

Spoluřešitel: Kateřina Šumberová

Financování: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF

Doba řešení: 2012 – 2015

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na genetickou variabilitu jednoletého mokřadního druhu Cyperus fuscus a zahrnuje následující specifické otázky: 1) Jaké jsou rozdíly mezi genetickou variabilitou C. fuscus zastoupenou v půdní semenné bance a genetickou variabilitou v populacích vyskytujících se ve vegetaci? Souvisí tato variabilita s režimem disturbancí či managementem na různých typech stanovišť? Jaká je celková variabilita druhu v rámci Evropy?; 2) Jak se rozdíly v genetické struktuře populací odrážejí ve fenotypu rostlin? Existují lokální typy Cyperus fuscus s geneticky podmíněnými vlastnostmi?