Role p?dní banky diaspor jako sou?ást života extrémn? ekologicky specializovaných efemérních mok?adních druh? rostlin

Hlavní ?ešitel: Karin Tremetsberger (Universität für Bodenkultur, Rakousko)

Spolu?ešitel: Kate?ina Šumberová

Financování: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF

Doba ?ešení: 2012 – 2015

Popis projektu:

Projekt je zam??en na genetickou variabilitu jednoletého mok?adního druhu Cyperus fuscus a zahrnuje následující specifické otázky: 1) Jaké jsou rozdíly mezi genetickou variabilitou C. fuscus zastoupenou v p?dní semenné bance a genetickou variabilitou v populacích vyskytujících se ve vegetaci? Souvisí tato variabilita s režimem disturbancí ?i managementem na r?zných typech stanoviš?? Jaká je celková variabilita druhu v rámci Evropy?; 2) Jak se rozdíly v genetické struktu?e populací odrážejí ve fenotypu rostlin? Existují lokální typy Cyperus fuscus s geneticky podmín?nými vlastnostmi?