Sbírky

Sbírka semen a plodů

Sbírka semen a plodů cévnatých rostlin zahrnuje přes 4000 vzorků především zástupců středoevropské květeny, ale i jiných oblastí světa. Sbírka byla budována na brněnském pracovišti Botanického ústavu AV ČR v posledních 50 letech. V současné době se snažíme o její další rozvoj a využití pro vědecké i jiné účely.

Sbírka slouží jako srovnávací materiál pro determinaci materiálu ze vzorků půdy (živá semena, semenná banka) i fosilních sedimentů (viz Databázi makrozbytků). Cílem je rekonstrukce druhového složení vegetace z obou zdrojů.

Se sbírkou lze po dohodě prezenčně pracovat.

Kontakt: Markéta Chudomelová