Sbírky

Pro vědecké účely máme k dispozici rozsáhlé sbírky pylových preparátů a semen rostlin, se kterými lze na našem pracovišti prezenčně pracovat. Informace o sbírkách naleznete v odkazech níže.

 

Referenční pylová sbírka

Referenční sbírka pylů zahrnuje asi 3 500 druhů středoevropské květeny, ale i jiných oblastí (např. Sibiř). Slouží jako srovnávací materiál pro vědecké účely (určování do pylových typů na základě morfologických znaků pylových zrn). Sbírka pylových preparátů je pravidelně obnovována a doplňována. 

Se sbírkou lze po dohodě prezenčně pracovat.

Kontakt: Markéta Fránková 

 

Sbírka semen a plodů

Sbírka semen a plodů cévnatých rostlin zahrnuje přes 4000 vzorků především zástupců středoevropské květeny, ale i jiných oblastí světa. Sbírka byla budována na brněnském pracovišti Botanického ústavu AV ČR v posledních 50 letech. V současné době se snažíme o její další rozvoj a využití pro vědecké i jiné účely.

Sbírka slouží jako srovnávací materiál pro determinaci materiálu ze vzorků půdy (živá semena, semenná banka) i fosilních sedimentů (viz Databázi makrozbytků). Cílem je rekonstrukce druhového složení vegetace z obou zdrojů.

Se sbírkou lze po dohodě prezenčně pracovat.

Kontakt: Markéta Chudomelová 

 

Sbírka rašelinných profilů z České a Slovenské republiky

Sbírka rašelinných profilů vznikala od roku 1960 při mapování rašelinišť v České a Slovenské republice, kdy se rašelinné profily postupně odebíraly a skladovaly. Celkem obsahuje několik desítek lokalit paleoekologickými metodami nezpracovaných.

Sbírku odebraných rašelinných profilů postupně digitalizujeme.

Kontakt: Helena Svitavská