Terénní práce v Českém krasu

Koncem dubna jsme zkoumali druhové složení bylinného podrostu v NPR Koda v Českém krasu. Využili jsme k tomu 75 trvalých ploch založených v loňském roce. Na některých z nich proběhne během zimy 2014/2015 převod na hospodářský tvar středního lesa, jiné se budou vyvíjet v bezzásahovém režimu. Na 25 plochách byla instalována teplotní a vlhkostní čidla, protože právě změny v osvětlení a mikroklimatu patrně nejvíce ovlivní budoucí změny ve druhovém složení těchto lesů.

1. Charakteristický vzhled přerostlého středního lesa na lokalitě Za Lípou, kde v zimě 2014/2015 dojde k převodu na aktivní střední les. 01_Coppiced_forest

2. V druhově bohatých lesích najdeme místy nápadně kvetoucí kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera).

02_Cardamine_bulbifera_understory

3. Pracovní tým hledá všechny druhy cévnatých rostlin, které se na rozloze 225 m2 trvalé monitorovací plochy v daném okamžiku vyskytují. 03_Understory_sampling

4. Hrachor jarní (Lathyrus versus) je na Kodě téměř všudypřítomný a na jaře kvete fialově růžovými květy.

04_Lathyrus_vernus

5. Zimolez obecný (Lonicera xylosteum) se vyznačuje delikátním ochlupením listových okrajů a poměrně bizarně tvarovanými květy vyrůstajícími po dvou.05_Lonicera_xylosteum

 

 

 

 

 
6. Dosud nerozkvetlá nezelená orchidej hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).

06_Neottia_nidus-avis

7. Violka Rivinova (Viola riviniana) je jednou ze zhruba deseti druhů a vzájemných kříženců „fialek“, které v lesích Českého krasu najdeme.

07_Viola

8. Příprava mikroklimatického čidla k instalaci.

08_Sensor_Discussion

9. Detail mikroklimatického čidla – zelená část bude zapíchnuta do půdy.

09_Sensor_Detail

10. Instalované čidlo omotané ostnatým drátem coby ochranou proti okusu prasaty.

10_Sensor_Installed