Vichřice v českých zemích za posledních 500 let

Financování: Grantová agentura ČR

Hlavní řešitel: Rudolf Brázdil (Ústav geografie, Masarykova univerzita)

Spoluřešitelé:

Péter Szabó (Botanický ústav, AV ČR)
Radim Tolasz (Český hydrometeorologický institut)

Období řešení: 2015-2017

Popis projektu:

Vichřice patří vedle povodní a sucha k nejvýznamnějším povětrnostním extrémům způsobujícím materiální škody a ztráty na životech. Kombinací informací o vichřicích z dokumentárních pramenů historické klimatogie pro před-instrumentalní období a informací o silných větrech získaných z měření rychlosti větru a výpočtem z přízenního tlakového pole v instrumentálním období bude kompilována 500-letá chronologie vichřic a jejich dopadů v českých zemích. Tato chronologie bude použita k odvození významných trendů vichřic a k analýze časové a prostorové variability jejich výskytu, velikosti, sezonality, synoptických příčin, klimatického ovlivnění a dopadů. Zvláštní pozornost bude věnována analýze dopadů vichřic na vývoj lesů na Moravě a ve Slezsku od minulosti do současnosti. Tyto poznatky budou syntetizovány do komplexní analýzy minulosti, současnosti a budoucnosti vichřic v českých zemích (včetně jejich dopadů na lesy).

Tým za Botanický ústav, AV ČR:

Péter Szabó
Silvie Suchánková