Vzpomínka na našeho kolegu doc. RNDr. Kamila Rybníčka, CSc.

Vzpomínka na našeho kolegu doc. RNDr. Kamila Rybníčka, CSc.

(* 5. 7. 1933  † 17. 12. 2014)

Rybníček

V prosinci 2014 nás překvapila zpráva o náhlém úmrtí našeho dlouholetého kolegy Kamila Rybníčka. Dr. Rybníček pracoval na Botanickém ústavu AV ČR téměř 60 let. V roce 1956 nastoupil do nově vzniklé Geobotanické laboratoře ČSAV v Brně. Věnoval se výzkumu současné vegetace, zejména rašeliništní a mokřadní, a významně se podílel na geobotanickém mapování Československa. Se svojí manželkou Eliškou založil a vedl paleogeobotanickou pracovní skupinu, která byla zanedlouho velmi dobře známa i v zahraničí. Své rozsáhlé terénní zkušenosti a znalosti současné rašeliništní vegetace uplatnil Kamil Rybníček při rekonstrukci holocenního vývoje mnoha rašelinišť na našem území. Byl autorem několika významných knižních monografií a stovek odborných vědeckých článků. Byl také milým kolegou a inspirujícím učitelem. Bude nám velmi chybět.

 

Kompletní bibliografie:

Preslia roč. 65 (1993): 279-284,

Zprávy České botanické společnosti roč. 47 (2012): 387-393.

 

Články o K. Rybníčkovi:

Řehořek Vladimír: Do řad botaniků přibyl další osmdesátník. Živa 3 (2013).