Lidé

Oddělení vegetační ekologie

Vedoucí

Zástupce vedoucího

Vědečtí pracovníci

Techničtí a administrativní pracovníci

Paleoekologická laboratoř

Vedoucí

Zástupce vedoucího

Vědečtí pracovníci

Techničtí a administrativní pracovníci

Bývalí členové