Mgr. Záboj Hrázský

Hrazsky

 

Současné pracoviště: DAPHNE

Odborné zaměření

  • prostorová ekologie rostlinných invazí – modely potenciálního rozšíření
  • ekologie travinné vegetace, zejména vztah jejich druhového složení a (historického) hospodaření
  • ekologie obnovy travinné vegetace