Jamie Caroline Winternitz

Winternitz

E-mail: jcwinternitz@gmail.com

Telefon: 560 590 607

Odborné zaměření

  • interakce hostitel-parazit
  • imunogenetika
  • genetika resistence vůči chorobám v přirozených populacích
  • ovlivnění pohlavního a přírodního výběru parazitem

Curriculum vitae

Seznam publikací