Jamie Caroline Winternitz

Winternitz

E-mail: jcwinternitz@gmail.com

Telefon: 560 590 607

Odborné zam??ení

  • interakce hostitel-parazit
  • imunogenetika
  • genetika resistence v??i chorobám v p?irozených populacích
  • ovlivn?ní pohlavního a p?írodního výb?ru parazitem

Curriculum vitae

Seznam publikací