Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.

      

Telefon: 541 126 219

Zajímá mě, co se děje v přírodě a tomu věnuji i svou odbornou práci. Jako vegetační ekolog nejraději zkoumám časoprostorová uspořádání rostlinných společenstev. Vždy mě to táhlo k lesům, takže lesní vegetaci a speciálně biodiverzitě a dynamice bylinného patra věnuji většinu svého výzkumného úsilí. Lesy jsou důležitým prostředím nejen pro rostliny, ale také pro člověka. Svou práci tedy zaměřuji i na význam lesa pro lidskou společnost – ať už v minulosti, nebo v současnosti… a někdy i budoucnosti!

Hodně času věnuji sběru botanických a ekologických dat přímo v terénu, protože empirii považuji za základ pro formulování odborných závěrů. Zkušenosti sbírám hlavně v mírné klimatické zóně střední Evropy a Severní Ameriky, ale také rovníkových tropech Bornea. Vyplývající poznatky se snažím formulovat nejen směrem k odborníkům, ale také k zainteresované veřejnosti. K aplikačnímu zaměření mé práce patří péče o lesní ekosystémy včetně obnovy tradičních způsobů hospodaření kvůli ochraně přírody.

Od roku 2004 pracuji jako vědecký pracovník v Botanickém ústavu AV ČR v Brně. A od roku 2015 také učím a školím studenty na katedře botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. Abych to mohl dělat, vystudoval jsem nejprve odbornou biologii a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc. 1998, Mgr. 2001). Poté jsem obhájil doktorát na Lesnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (Ph.D. 2005). Kromě toho jsem vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze (MgA. 2003). Mezi vědou a uměním není ostatně příliš velký rozdíl.