Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.

Hedl

E-mail: radim.hedl(at)ibot.cas.cz

Telefon: +420 541 126 219

Radim Hédl se zabývá výzkumem ekologie vegetace se zaměřením na biodiverzitu a dlouhodobé časové změny lesní vegetace. Vystudoval odbornou biologii a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc. 1998, Mgr. 2001), doktorát obhájil na Lesnické fakultě Mendlovy univerzity v Brně (2005). Kromě toho vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze (2003). Od roku 2004 působí na pozici vědeckého pracovníka v Botanickém ústavu v Brně, kde vede Oddělení vegetační ekologie. Od roku 2015 také vyučuje na katedře botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. Základní výzkum ekologie lesních ekosystémů je kombinován aplikacemi do ochrany přírody a lesního hospodaření. Hlavním tématem je ochrana biodiverzity prostřednictvím obnovy tradičních způsobů hospodaření.

Curriculum vitae

Seznam publikací