Mgr . František Máliš, Ph.D.

Malis

Sou?asné pracovišt?: Technická univerzita vo Zvolene

Odborné zam??ení

  • druhové složení, diverzita a ekologie lesních rostlinných spole?enstev v temperátní zón?
  • p?írodní dynamika les? – vztah druh? bylinné synuze ke zm?nám v struktu?e lesního porostu
  • vliv hospoda?ení v lesích a recentních environmentálních zm?n na lesní spole?enstva rostlin