Mgr . František Máliš, Ph.D.

Malis

Současné pracoviště: Technická univerzita vo Zvolene

Odborné zaměření

  • druhové složení, diverzita a ekologie lesních rostlinných společenstev v temperátní zóně
  • přírodní dynamika lesů – vztah druhů bylinné synuze ke změnám v struktuře lesního porostu
  • vliv hospodaření v lesích a recentních environmentálních změn na lesní společenstva rostlin