Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

      

Telefon: 541 126 222

Jan Kolář vystudoval archeologii na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorát zaměřený na regionální a teritoriální aspekty společnosti na přelomu eneolitu a doby bronzové obhájil v roce 2015. Od roku 2012 pracuje na projektu LONGWOOD na Botanickém ústavu AV ČR. Kromě Botanického ústavu působí vědecky i pedagogicky na Masarykově univerzitě. Odborně se zabývá land-use v minulosti, lidskou společností 3. tisíciletí BC a teorií archeologie.