Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.

E-mail: katerina.sumberova@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 218, 607 813 269

Mezi moje hlavní badatelské zájmy patří vodní a mokřadní vegetace a její interakce s  faktory prostředí, živočišstvem a využitím a obhospodařováním. Během své profesní kariéry jsem se věnovala různým typům mokřadů, např. mokřadním komplexům v říčních nivách a polním mokřadům.  Již více než 15 let se však můj zájem soustředí hlavně na výzkum rybníků a rybích sádek. Tato stanoviště nabízejí široké možnosti studia mokřadních rostlinných druhů a společenstev.  Společně s dalšími kolegy z BÚ i jiných institucí se tak již několik let věnujeme např. dynamice vegetace rybníků a sádek, půdní semenné bance a šíření diaspor. Aktuálně je to v rámci národního projektu COST, který je součástí zastřešující akce COST NETLAKE, do níž jsou začleněna pracoviště z více než 20 evropských zemí. Se stanovištní vazbou a změnami v obhospodařování krajiny souvisí i rozšíření jednotlivých rostlinných druhů. Rozšířením vybraných mokřadních a ruderálních druhů rostlin a jeho změnami v České republice se v současnosti zabývám v rámci úkolů výzkumného Centra excelence PLADIAS.

Curriculum vitae

Seznam publikací