Mgr. Lydie Dudová, Ph.D.

Navratilova E-mail: lydie.dudova@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 223

Zajímá m? historie vegetace a krajiny st?ední Evropy, zejména hercynských poho?í. Také m? zajímají glaciální refugia d?evin a vliv ?lov?ka na ší?ení rostlinných druh? a r?zných typ? vegetace.

Pomocí paleoekologických metod (analýzy pyl?, nepylových objekt?, mikrouhlík?, základních vlastností sediment? a modelování vztahu hloubky a stá?í sediment?) provádím rekonstrukci podoby vegetace a krajiny v minulosti. Spoluprací s ostatními paleoekology (zkoumajícími makrozbytky, krytenky apod.), vegeta?ními ekology a archeology se snažím zajistit multi-proxy a interdisciplinární p?ístup k ?ešeným otázkám.

Curriculum vitae

Seznam publikací