Mgr. Lydie Dudová, Ph.D.

Navratilova E-mail: lydie.dudova@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 223

Zajímá mě historie vegetace a krajiny střední Evropy, zejména hercynských pohoří. Také mě zajímají glaciální refugia dřevin a vliv člověka na šíření rostlinných druhů a různých typů vegetace.

Pomocí paleoekologických metod (analýzy pylů, nepylových objektů, mikrouhlíků, základních vlastností sedimentů a modelování vztahu hloubky a stáří sedimentů) provádím rekonstrukci podoby vegetace a krajiny v minulosti. Spoluprací s ostatními paleoekology (zkoumajícími makrozbytky, krytenky apod.), vegetačními ekology a archeology se snažím zajistit multi-proxy a interdisciplinární přístup k řešeným otázkám.

Curriculum vitae

Seznam publikací