Mgr. Martina Fabšičová

   

Telefon: 541 126 234

Vystudovala jsem obor geobotanika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (1995). Tématem mé diplomové práce byla Ekologie sutí v Národním parku Podyjí. Od r. 1995 pracuji v Botanickém ústavu, nejprve jsem pracovala na Oddělení populační ekologie v Průhonicích, kde jsem se zabývala studiem horských luk v Krkonoších a biologií trav, zejména druhu Deschampsia cespitosa. Od r. 1998 pracuji na brněnském Oddělení vegetační ekologie.

Mezi mé hlavní profesní zájmy patří ekologie a management nelesních ekosystémů (zejména luční biotopy a úhory, obnažená dna rybníků), ekobiologie ohrožených druhů rostlin a populační biologie expanzivních, invazních a klonálních druhů (zejména trav). V posledních letech se zabývám zejména studiem půdní semenné banky a s ní spojenými kultivačními experimenty. Dále mě zajímají procesy sukcese a přirozené obnovy narušených ekosystémů.