Mgr. Ondřej Vild, Ph.D.

    

Telefon: 541 126 218

Ondřej Vild studoval doktorát na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Zajímá ho především změna lesní vegetace v posledních desetiletích. Především se zaměřuje na to, jakým způsobem byl vývoj vegetace ovlivněn zánikem tradičních forem hospodaření jako pařezení, pastva a hrabání opadanky, a jejich nahrazením vysokým lesem. Metodou terénních experimentů se taky věnuje problematice uplatnění tradičních forem hospodaření v současné ochraně přírody.