Mgr. Péter Szabó PhD.

            

Telefon: 541 126 219

Péter Szabó vystudoval historii a angličtinu. Doktorát zaměřený na středověkou historii lesa obhájil v roce 2003 na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Po obhajobě pracoval na Katedře středověké archeologie Univerzity Lóranda Eötvöse v Budapešti. V současné době působí na Botanickém ústavu AV ČR, kde se zabývá historickou ekologií, zejména vývoje středoevropských lesů od začátku holocénu do současnosti. Specializuje se na mezioborový výzkum, ve kterém propojuje humanitní (historie, archeologie) a přírodovědný (vegetační ekologie, paleoekologie) přístup. V letech 2017–2019 byl předsedou Evropské společnosti pro environmentální historii. V letech 2012–2016 vedl projekt LONGWOOD, který byl podpořen Evropskou výzkumnou radou.