Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.

Kozakova

 

Současné pracovištěArcheologický ústav AV ČR

Odborné zaměření

  • paleoekologie
  • pylová analýza
  • vývoj vegetace v holocénu a vznik kulturní krajiny
  • středověká kulturní krajina