Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.

Kozakova

 

Sou?asné pracovišt?Archeologický ústav AV ?R

Odborné zam??ení

  • paleoekologie
  • pylová analýza
  • vývoj vegetace v holocénu a vznik kulturní krajiny
  • st?edov?ká kulturní krajina