Mgr. Silvie Suchánková

E-mail: silvie.suchankova@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 222

Suchankova

Silvie Suchánková vystudovala pomocné vědy historické na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2012 pracuje na Oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu v Brně, kde se zabývá historickou ekologií, zejména vývojem lesů od středověku až do současnosti, lesnímu hospodářství a škodám v lesích, způsobených přírodními vlivy.  V rámci svého oboru pomáhá vyučujícím vytvářet e-learningové kurzy a stará se o jejich technické zázemí.

Curriculum vitae

Seznam publikací