Mgr. Silvie Suchánková

   

Telefon: 541 126 222

Silvie Suchánková vystudovala pomocné vědy historické na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2012 pracuje na Oddělení vegetační ekologie Botanického ústavu v Brně, kde se zabývá historickou ekologií, zejména vývojem lesů od středověku až do současnosti, lesnímu hospodářství a škodám v lesích, způsobených přírodními vlivy.