PhDr. Helena Svitavská Svobodová, CSc.

Svitavska-Svobodova

E-mail: helena.svitavska@ibot.cas.cz

Telefon: 271 015 427

Odborné zam??ení : Kvartérní palynologie

  • Vegeta?ní a klimatická historie montánních oblastí v ?R (Šumava, Krkonoše, ?eskomoravská vrchovina) podle rašelinných profil? a jezerních sediment?
  • Vývoj kulturní krajiny, pylové analýzy slatiniš? a bývalých jezer a analýzy povod?ových hlín a slepých ramen ?ek jižní Moravy
  • Pylové analýzy jeskynních sediment?, sprašových sérií a archeologických kulturních vrstev würmského interpleniglaciálu na jižní Morav?
  • Pylové analýzy pleistocénních maar? Massif Central, Francie, se zam??ením na dlouhodobý pylový záznam
  • Pylové akumulace a depozice podle pylového monitoringu dvou montánních oblastí v ?R (Krkonoše a Šumava)
  • Determinace pylových zrn a spór, vodních ?as a nepylových objekt?

https://www.researchgate.net/profile/Helena_Svitavska_Svobodova

http://www.researcherid.com/rid/D-4161-2013

Curriculum vitae

Seznam publikací