PhDr. Helena Svitavská Svobodová, CSc.

Svitavska-Svobodova

E-mail: helena.svitavska@ibot.cas.cz

Telefon: 271 015 427

Odborné zaměření : Kvartérní palynologie

  • Vegetační a klimatická historie montánních oblastí v ČR (Šumava, Krkonoše, Českomoravská vrchovina) podle rašelinných profilů a jezerních sedimentů
  • Vývoj kulturní krajiny, pylové analýzy slatinišť a bývalých jezer a analýzy povodňových hlín a slepých ramen řek jižní Moravy
  • Pylové analýzy jeskynních sedimentů, sprašových sérií a archeologických kulturních vrstev würmského interpleniglaciálu na jižní Moravě
  • Pylové analýzy pleistocénních maarů Massif Central, Francie, se zaměřením na dlouhodobý pylový záznam
  • Pylové akumulace a depozice podle pylového monitoringu dvou montánních oblastí v ČR (Krkonoše a Šumava)
  • Determinace pylových zrn a spór, vodních řas a nepylových objektů

https://www.researchgate.net/profile/Helena_Svitavska_Svobodova

http://www.researcherid.com/rid/D-4161-2013

Curriculum vitae

Seznam publikací