RNDr. Karel Fiala, CSc.

fiala Odborné zam??ení

  • Problematika expanze dlouhostébelných trav do travinných spole?enstev
  • R?st a produkce ko?en?
  • Vliv vegetace na p?dní prost?edí

Curriculum vitae

Seznam publikací