RNDr. Karel Fiala, CSc.

fiala Odborné zaměření

  • Problematika expanze dlouhostébelných trav do travinných společenstev
  • Růst a produkce kořenů
  • Vliv vegetace na půdní prostředí

Curriculum vitae

Seznam publikací