RNDr. Vlasta Jankovská CSc.

E-mail: vlasta.jankovska@ibot.cas.cz

Telefon: 541 126 216

Jankovska

Vlasta Jankovská ukončila studium oboru Biologie-Chemie na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze v roce 1963 jako Prom.biolog. Postgraduální studium na Botanickém ústavu
ČSAV
, Průhonice, zakončila jako CSc (PhD) v roce 1968. Titul RNDr získala na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) v roce 1976. Od roku 1963 pracuje stále na stejném pracovišti (nyní Botanický ústav AV ČR), přestože se v průběhu jeho existence měnil jeho název.

Její specializací je paleoekologie, v níž se zaměřuje na četné disciplíny (pylová a makroskopická analýza, analýza nepylových forem – Non-Pollen-Palynomorphs-cf. Tardigrada, paleoalgologie, paleorekonstrukce vegetace a krajiny od středního pleistocénu – komplex Saalského zalednění – po poslední dobu ledovou a celý holocén). V rámci svého široce zaměřeného výzkumu bádala například ve vysoké Arktidě, v sub-arkických oblastech Skandinávie a Euroasie Ruska. Dále se zabývá paleoekologií pro potřeby archeologů a historiků, zejména obdobím od ranného středověku až po novověk. Lesníkům předkládá paleobotanické podklady k historii jednotlivých dřevin a jejich porostů, rekonstruuje životní prostředí velké glaciální fauny i člověka, spolupracuje s geomorfology, geology a klimatology. V současnosti se snaží své bohaté výsledky zpracovat do publikací. Pracuje na zkrácený pracovní úvazk (0,3).

Curriculum vitae

Seznam publikací